Horní Slavkov - dům čp. 6

Informace

Navštíveno: 7. 5. 2016

Historie: Jedná se o jeden z nejcennějších domů v historickém jádře Horního Slavkova, díky tomu že se na něm zachoval gotický arkýř a portál. V podstatě celý dům je vystaven v gotickém slohu a pochází někdy ze 16. století.

Popis stavby: "Původně dvoupatrový, dnes jednopatrový, zděný, řadový, omítaný, obytný dům. S dvorním traktem u východní strany parcely, s pultovou střechou. Hlavní uliční průčelí hladké o 6 okenních osách, profilovaná podokapní římsa. V šíři poslední západní okenní osy uličního průčelí vystupuje v patře hranolový arkýř s hrázděným štítem a sedlovou stříškou nad hlavní okapovou římsou. Konzolu arkýře tvoří odstupňované kamenné římsy, členěné oblouny a výžlabky. Stěny arkýře prolomeny pravoúhlými okny s nadokenními a podokenními římsami. Pod omítkou jsou patrné fragmenty sgrafit. Uvnitř arkýř zaklenut valenou klenbou s lunetami. Okna průčelí pravoúhlá, osazená v líci, ven otevíraná, členěná. Okno pod arkýřem s kamenným členěným ostěním se segmentovým záklenkem, opatřen kovovou mříží. Západně od hlavní osy průčelí je kamenný vstupní portál s půlkruhovým záklenkem. Jeho ostění prolamují hluboké niky se sedáky a stříškami. Konzoly sedáků a stříšky zdobí palmetové motivy. Obloukový záklenek portálu je profilovaný několika oblouny a výžlabky. Vstupním portálem se vchází do vstupní síně zaklenuté jedním polem křížové klenby a valenou klenbou s lunetami. Za vstupní síní (mazhauzem) je valeně zaklenutý průjezd se segmentovým portálem do dvora a kamenným lomeným schodištěm do patra. K přízemní vstupní síni přiléhají z jedné strany 2 křížově klenuté komory, z druhé strany 2 menší valeně klenuté komůrky. Ostatní místnosti vesměs plochostropé. V patře zbytky černé kuchyně. Střecha strmá, sedlová s námětky, dnes s keramickou krytinou bobrovkou, kladenou dvojitě. Ve svažité dvorní části, podél severní hranice parcely je historicky související dvorní objekt z lomového kamene, se vstupem a třemi okny. Otvory jsou opatřeny pravoúhlým, prostým, kamenným, ostěním. Nad úrovní prvního podlaží je na objekt nastaveno novodobé cihlové zdivo, vysoké cca 30cm. Patrné je torzo novodobého zastřešení z asfaltové lepenky."

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-17949359

Dojmy: Jeden z mnoha domečků, které jsou krásné ale chátrají.

Mapa

a

Fotografie

×
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde