Hrušková - Francouzský kámen

Informace

Navštíveno: 3. 4. 2017

Historie: Na vrcholu hory Krudumu, kromě rozhledny se nachází i jiná, poněkud méně známá zajímavost. Jedná se o tzv. francouzský kámen, což je otesaný kámen, pokrytý různými znaky a symboly, o kterém se táhne několik pověstí.

Kolem každého zvláštního anebo neobvyklého kamene postupně vznikali různé lidové pověry, příběhy a pověsti, které se následně tak rozkřikly, až se staly "pravdou". Francouzský kámen není žádnou výjimkou. Původní lidový příběh tvrdil že se jednalo o "patník z dob vyměřování krajiny v průběhu francouzských válek." ovšem skutečná podstata toho kamene byla objevena teprve nedávno, a to autorem stránek, ze kterých sem čerpal a je pod článkem na ně uveden odkaz, jménem Luďkem Jašou a děkanem univerzity v Plzni doc. Ing. Václavem Čadou CSc.

Lidé tento kámen pojmenovali Francouzský, jelikož na jedné straně je velkým písmem vyryto FR, podle tohoto lidé usoudili že jej postavily Francouzi. Zde provedu citaci originálu, jelikož tohle svými slovy popsat nedovedu:

"Pravá příčina vzniku kamene však byla v provádění prvního komplexního topografického měření v celém Rakousko - Uhersku. Jednalo se tehdy o novátorskou metodu. Pro potřeby tohoto měření bylo vytyčeno několik prvních zkušebních patníků, které byly výrazně opatřeny jednotným textem. Tyto patníky patří mezi nejstarší technické výtvory ve zdejší krajině a jsou proto poměrně vzácné. Pro celkové vysvětlení, oč se vlastně jednalo je zapotřebí většího prostoru. Proto bližší údaje k tomuto tématu najdete na stránkách Trigonometrické kameny ve zdejším regionu.

Zeměměřiči – vše napovídá o jejich italském původu – začali svou práci. Nejdříve vztyčili mezníky, trigonometrická místa, od kterých odměřovali další údaje pro vojenské mapy.

Prvním takovým místem se stal Krudum. Geodeti zde zanechali patník, z kterého vycházeli při zaměřování okolního terénu. Na kamenné stéle na přední straně můžeme číst v kartuši jemně vytesaný nápis „Oper Astro Trigo" znamenající: Operatio Astronomica Trigonometrica, čili v překladu Astronomicko trigonometrické měření. Na zadní straně (která je však dnes natočena přicházejícím návštěvníkům vstříc - důvod viz níže) pak nápis Reg Imp FR Pmo 1808“ a o řádek níž „ZA – 40“. Význam těchto vysekaných znaků je: REGnante IMPerátore FRancisco PriMo – v překladu: prováděné za vlády císaře Františka Prvního. /František I – 1792-1835/. Dosud nejasný je nápis ZA-40. Jelikož o něm nejsou z minulosti žádné zápisy a byl objeven v průběhu 50-tých let, panuje dnes domněnka, že za ním stojí některý z vojáků, kteří na hoře a okolí v těchto létech vykonávali strážní službu a během hlídky se nudil. Nápis obsahoval údaj, kolik dnů vojákovi zbývají do odchodu do zálohy.

Na boku stély pak nalezneme další značky - „MA 1904 FR JO“. Tento nápis zde opět vysekali c&k geodeti, tentokrát v r.1904. V té době prováděli celkovou kontrolu zanesených trigonometrických bodů a tuto signaturu zde zanechali jako důkaz kontroly prováděného měření. Význam zkratek zní: FRanciscus JOsef. - /František Josef I. Habsburský – 1848-1916/. Význam zkratek MA se dodnes nepodařilo spolehlivě vysvětlit."

Tímto byla jedna záhada vyřešena, vznikla ale nová v 90. letech 20. století, kdy ze dne na den zmizel tento francouzský kámen a po nějaké době se zase záhadně objevil. Lidé si začali říkat, jestli není něco pravdy na jedné pověsti o ztracení o objevování věcí na Krudumu (na stránkách na které se odkazuji níže je zapsána také ona pověst). Po nějakém čase se událost vysvětlila, stalo se jen to, že si jeden chatař myslel, že to má nějakou hodnotu a chtěl to zachránit, tak to převezl na svou zahrádku. Inu ono to má velikou hodnotu, ale jen na tomto místě, jakmile se kámen převeze, byť jen o kousek jinam, stane se z něj pouze zajímavý kámen, nic víc nic míň. A tak se kámen vrátil zpátky. Další událost, která kámen potkala byla ta, že si jeden pracovník zdejších lesů myslel, že se jedná o podstavec ke krucifixu, což také nebyla pravda, takže kříž který zde umístil, byl nucen nakonec sundat. Dodnes je na kameni po tomto kříži památka.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/francouzsky-kamen/

Dojmy: Kámen leží na druhém vrcholu nežli rozhledna na Krudumu, a bohužel sem nevede žádná stezka.

Mapa

a

Fotografie

×