Dolní Nivy

Informace

Městský erb:

Dolní_Nivy_CoA

Navštíveno: 16. 1. 2017

Historie: Vznik obce je způsoben rozdělením obce Nový Grün (Neugrün) na horní nový Grün a dolní Nový Grün v průběhu 16. století. Od roku 1923 se již začala obec nazívat Dolní Nivy.

Jméno Neugrün znamená se dá vysvětlit takto: Neu - je slovo pro nový, slovo grün je zaniklým výrazem pro vymýcenený, nebo vypálený kus lesa za účelem získání hospodářské půdy.

Dolní nivy leží přibližně 8 kilometrů severně od Sokolova, na bžezích Lomnického potoka.

Na pozemcích domů čp. 1 a 2 stávalo údajně ve starších dobách rytířské sídlo. První písemná zmínka pochází ze dne 25. listopadu 1353 kdy jistí tři bratři jménem Bedřich, Jindřich a František Presaterovi prodali dvůr Schönwerth šlechticovi jménem Albrecht Nothaft z Tiersteinu, jako svědci tomuto obchodu byli tito muži: Jindřich z Lipnice, Jindřich z Chodova svého času soudce v Sokolově a Ditrich z Dolních Niv. Dalším záznamu z roku 1598 se dozvídáme, že majitélé této oblasti byli závislí na rodu Šliků, jako v tomto případě, kdy žádali šlechtice Kryštofa Šlika o povolení na stavbu Finkerova mlýna.

Dříve stejně jako tomu bylo všude na sokolovsku byli i zde pokusi o těžbu, avšak ložiska zde byla velmi chudá a tak se od tohoto záměru odstoupilo. Jediné co připomíná zdejší těžbu, je opuštěná štola za Bartelovým mlýnem.

Zdroj: http://www.dolninivy.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=2988&id_ktg=50&n=o%2Dobci&p1=1764

Dojmy: Malé podhorské městečko, ležící v malebném prostředí, tedy když se nepočítají doly.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9199
IMG_9194
IMG_9202
IMG_9208
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain