Dolní Nivy

Informace

Městský erb:

doln_nivy_coa_32990590410_o

Navštíveno: 16. 1. 2017

Historie: Vznik obce je způsoben rozdělením obce Nový Grün (Neugrün) na horní nový Grün a dolní Nový Grün v průběhu 16. století. Od roku 1923 se již začala obec nazývat Dolní Nivy.

Jméno Neugrün znamená se dá vysvětlit takto: Neu – je slovo pro nový, slovo grün je zaniklým výrazem pro vymýcený, nebo vypálený kus lesa za účelem získání hospodářské půdy.

Dolní Nivy leží přibližně 8 kilometrů severně od Sokolova, na březích Lomnického potoka.

Na pozemcích domů čp. 1 a 2 stávalo údajně ve starších dobách rytířské sídlo. První písemná zmínka o obci pochází ze dne 25. listopadu 1353 kdy jistí tři bratři jménem Bedřich, Jindřich a František Presaterovi prodali dvůr Schönwerth šlechticovi jménem Albrecht Nothaft z Tiersteinu, jako svědci tomuto obchodu byli tito muži: Jindřich z Lipnice, Jindřich z Chodova svého času soudce v Sokolově a Ditrich z Dolních Niv. V dalším záznamu z roku 1598 se dozvídáme, že majitelé této oblasti byli závislí na rodu Šliků, jako v tomto případě, kdy žádali šlechtice Kryštofa Šlika o povolení na stavbu Finkerova mlýna.

Dříve stejně jako tomu bylo všude na Sokolovsku byli i zde pokusy o těžbu, avšak ložiska zde byla velmi chudá, a tak se od tohoto záměru odstoupilo. Jediné, co připomíná zdejší těžbu, je opuštěná štola za Bartelovým mlýnem.

Zdroj: http://www.dolninivy.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=2988&id_ktg=50&n=o%2Dobci&p1=1764

Dojmy: Malé podhorské městečko, ležící v malebném prostředí, tedy když se nepočítají doly.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9199
IMG_9194
IMG_9202
IMG_9208