Dolní Rychnov

Informace

Městský erb:

800px-Dolní_Rychnov_znak

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Dolní Rychnov je poprvé zmiňován v roce 1390 v souvislosti s vyjádřením Tepelského kláštera Albertu Nothaftovi, aby zaplatil odškodnění za to že Rychno dobil. Během 15. století patřil Rychnov pod správu Loketského panství a roku 1553 ji získal Wolf Šlik, který si díky ní rozšířil Falknovské (sokolovské) panství. Přibližně v té době dochází k rozdělení Rychnova na Horní Rychno a Dolní Rychnov. V průběhu 19. kdy docházelo k zániku panské správy, tak se Dolní Rychno osamostatnil a díky těžbě uhlí, se stal velmi rychle se rozvíjející a rozrůstající obcí.

Dolní Rychnov je možná nejslavnější obcí co se týká těžby v době 19. století, o což se zasloužil Johann David Starck, který zde v roce 1834 nechal nainstalovat první parní vodotěžný stroj v Čechách. Dále založil obrovský podnik, který zaměstnával přibližně 1500 lidí a zabíval se výrobou sazí, barev a naftalínu. Dále si nechal patentovat kalciované saze, které se začali dokonce i vyvážet do saska. belgie, porýní a Holandska. Za své zásluhy byl Starck povýšen do stavu šlechtického a díky tomu se začal jmenovat Johann David Elder von Starck.

Po smrti Davida Starcka převzal jeho kolos jeho syn Johann Anton Starck, který nechal vyrazit nejdelší odvodňovací štolu jménem štola sv. Antonína na hnědouhelném sokolovsku, byla dlouhá 3 km a odváděla vodu až do Těšovic do řeky ohře, dále nechal vybudovat dále nechal vybudovat dolnorychnovskou sklárnu.

Díky založení sklárny ve které pracovalo 170 zaměstnanců a i stavbou železnice se velmi zvýšil odbyt uhlí, tudíž bylo zapotřebý zlepšit technologii těžby a zvýšit pracovní sílu. První problém vyřešil Anton Starck v roce 1866 kdy nasadil první parní těžební stroj a pokračoval v modernizaci. Druhý problém také vyřešil, nejdříve přestavoval zakoupené statky na ubytování pro nové dělníky, poté se jal a nechal budovat hornické kolonie, kde každý horník měl: malý byt, malou zahrádku a kůlnu.

Když roce 1883 Anton Starck zemřel, tak podle jeho závěti, byla založena společnost Dolové a průmyslové závody v Dolním rychnově. Cílem společnosti byla modernizace těžby, a navýšení možné těžby uhlí. Postupně veškeré akcie firmy zkoupil pražský bankéř Petsche, který zde nechal zřídit generální ředitelství Falknovských podniků.

Později byl od firmy Amsler dovezen moderní stotunový prstencový lis, vybavený veškerou moderní diagnostikou. Razantě se poté zrychlil vývoj a dokonce o pokusy které zde byli prováděny měli zájem v cizině, jako např.: v japonsku. Z dolního Rychnova se tak stalo obec světového významu. Postupně se zde otevíraly dolší doly, jako například důl Antonín který fungoval až do roku 1965.

Zdroj: http://www.dolnirychnov.cz/historie-obce/

Dojmy: Maličká ves, ve které se toho moc nedochovalo i na její stáří.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5957
IMG_9741
„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde