Bublava - pomník zastřelených četníků

Informace

Navštíveno: 7. 6. 2017

Historie: Dne 12. září. 1938 promluvil Adolf Hitler na sjezdu Nacionálně socialistické německé dělnické strany v Norimberku. Celý projev byl napsán a řečen tak, aby byl signálem pro spuštění sudetoněmeckého povstání v Českém pohraničí, které organizoval Konrád Henlein. Nepokoje započali již toho samého dne, co byl proslov, ale první mrtví, kteří padly v západních Čechách byli až druhý den.

K jedněm z největších bojů došlo 13. září 1938 v obci Bublava, kde povstalci přepadli četnickou stanici, celnici, finanční stráž a poštu, díky tomu ovládli celou obec. Z Kraslic byl na to ihned poslán sbor 25 mužů SOS, kteří měli povstalce zpacifikovat, ale bohužel to nestačilo. Situaci nezměnili ani posily dalšího oddílu SOS ze Stříbrné. Toho dne padli 3 četníci. Boje byli ukončeny 14. září. 1938, kdy Henleinovci prchly do Německa a unesli s sebou: 19 četníků, 12 financů a 12 vojáků.

V Bublavě padli tito:

Brčák Josef: který padl při výbuchu granátu, když se pokoušel osvobodit četnickou stanici.

Falber Josef: Který byl zabit, když řídil autokar na pomoc četníkům, kteří byly poté odvlečeni do Německa.

Novák Fr. Josef: který padl při pokusu o osvobození četnické stanice v Bublavě.

Zdroj: http://www.jesenicko-1938.estranky.cz/clanky/pripominky-obrancu-csr-v-soucasnosti/pomnik-padlym-cetnikum-a-muzeum-bezpecnostnich-sboru-habartov.html

Dojmy: Malý pomníček v horní části obce, je stále pěkně udržovaný.

Mapa

a

Fotografie

×