Bublava - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 16. 6. 2017

Historie: Potřeba aby obec stříbrná a obec Bublava měly vlastní kostel neustále sílila. Obě obce se dohodly roku 1844, že postaví kostel na hranici obou vesnic, ale pro neustálé neshody, kde by měl být kostel postaven z toho ustoupily. Bublava se nakonec rozhodla a vlastními prostředky a silou vybudovala kostel, který byl dne 15. srpna 1883 slavnostně vysvěcen. Vlastní farnost ale získala Bublava až v roce 1908. A tu si udržela dlouho, až v roce 2001 ji byla farnost odebrána a připojena zpátky k farnosti v Kraslicích.

Kostel je postaven ve středu obce, které je dominantou. Původně byl kostel jednoduchý a strohý, ale v 30. letech 20. století byl kostel vyzdoben vitrážemi. Tento kostel se sice nemůže rovnat jiným kostelům na Karlovarsku, ani velikostí ani výzdobou, ale i tak je to krásným důkazem, jak se zdejší rodáci pokusili udělat něco v co společně věřily.

Na zadní stěně venkovní strany kostela, je upevněná velká černá deska, obětem 1. světové války, která byla vytvořena pravděpodobně někdy ve 20. či 30. letech 20. století. Tuto desku vytvořil Franz Wolf z Kraslic. V průběhu 2. poloviny 20. století tato deska pozvolna chátrala, až nakonec byla v roce 1995 renovována. Deska je obehnaná zdobeným kamenným rámem a je na ní zlatým písmem nápis:

UNSEREN HEIMATSÖHNEN

1914 1918

1914

Klier Edmund I.R.73. gef. 25.9. Serbien

Richter Anton „ „ 2.9. „

Bauer Franz „ „ 25.11. „

Lausmann Emil „ „ 22.11. „

Fischer Adolf „ „ 11.11. „

Sattler Karl „ „ 25.11. „

Steinmüller Gustav „ „ 23.11. „

Bleid Josef „

Dörfler Albin „ „ 29.9. „

Bartl Max „ gest. 7.10. Bosnien

Sattler Joh. „ „ 7.10. Serb.

Braun Julius „ „ 25.11. Prag

Fischer Josef „ „ 24.10. Serb.

Klier Emil „ verm. 18.8.

Hönig Adolf L.I.R.6. gef. 6.10. „

Weiss Adolf „ „ 30.8. Russld.

Fischer Max „ gest. 26.11. Slavon.

Dotzauer Rich. „ „ Budapest

Klier Adolf I.R.102. verm. 15.12.

Klier Elias „ „ Serb.

Sattler Alois „ „ 19.11. „

Dörfler Max „ „ 15.12. „

Langhammer Emil „ „ „

Bauerfeind Emil „ gef. 18.11. „

Kassler Anton Lst.I.R.6. verm. 8.9. „

Langhammer Em. „ „ 8.9. „

Weidlich Josef „ gef. 4.9.

Braun Rudolf gest. 3.10. Rumän.

Grosser Valentin „ 20.9. Serb.

Fischer Alois „ 26.11. Slavon.

Steinmüller Ernst F.I.R.22. gef. 29.10. Russld.

Wohlrab Adolf Lsl.B.44. gest. 18.12. Bosnien

Steinmüller Josef „ 46. „ 17.11. „

1915

Müller Paul I.R.73. gef. 16.2. Russld.

Neuhörl Paul „ „ 17.2. „

Weidlich Erwein L.I.R.6. verm. Serbien

Wahlich Emil I.R.73. gef. 10.5. Russld.

Müller Ernst „ „ 9.3. „

Wohlrab Max „ „ 3.9. „

Riedl Karl „ „ 3.9. „

Weidlich Max „ „ 14.9. „

Weiss Franz „ „ 27.7. „

Zimmert Josef „ „ 14.2. „

Poppa Martin „ „ 26.3. „

Bauerfeind Gust. „ „ 16.4. „

Paulus Rudolf „ gest. 31.3. Graz.

Weiss Josef „ „ Paracin.

Hartl Jakob „ „ 28.11. Italien

Langhammer Kon. „ gef. 5.11. „

Richter Adolf „ gest. 16.7. Russld.

Böhm Ottomar „ „ 11.9. „

Hartl Edmund „ ver, 26.3. „

Seidl Ernst „ „ 21.5. „

Werner Franz „ „ 25.4. „

Sattler Ernst „ „ 15.5

Sattler Daniel „ „ 21.5

Fischer Ernst „ gest. 4.4. Wien

Braun Alois „ „ 9.4. Radvany

Müller Ernst L.I.R.6. gest. 20.2. Ungarn

Scherbaum Ad. „ „ 24.3. „

Lorenz Ernst „ „ 24.6. Kremsir

Riedl Josef „ „ 25.9. „

Fischer Robert „ „ 3.12. Wien

Wohlrab Eduard „ „ 7.4. Ungarn

Lorenz Adolf „ gef. 6.6. Russld.

Böhm Ernst „ „ 14.6. „

Sattler Max „ „ 15.7. „

Hartl Johann „ „ 26.7. „

Sattler Rudolf „ „ 7.10. „

Seidl Josef „ „ 12.10.

Scherbaum Er. „ „ 9.10.

Langhammer Fr. „ „ 8.3. Serbien

Sattler Gustav „ „ 20.10. Russld.

Haberzettl Jos. Lst.R.6. verm „

Lausmann Konr. L.I.R.6. „

Fiseher Franz I.R.6. „ „

Langhammer E. L.I.R.6. verm. 21.2. Serbien

Langhammer Ad. „ 7. gef. 19.7. Italien

Wohlrab Ernst I.R.7. „ 2.12. „

Müller Rudolf D.R.7. „ 31.3.

Sattler Ernst I.R.11. „ 15.5. Russland

Grosser Josef „ 93. „ 3.9. „

Weiss Ernst „ 100. „ 25.5. „

Pächer Josef D.R.7. „ 9.5. „

Sandner Ernst I.R.20. „ „

Langhammer Fr. „ verm. „

Weidlich Max „ 100. „ 15.10. „

Müller Rudolf „ „ 16.5. „

Seifert Adolf I.R.88. „ 6.2. „

Müller Emanuel „ 22. „

Riedl Adolf „ 56.„ 2.5.

Braun Konrad „ „ 3.5.

Sattler Emil I.R.102. gest. 2.5. „

Langhammer Em. „ 88. „ 22.2. Wien

Steinmüller Osk. F.J.B.22. „ 20.10. Trient

Richter Konrad „ gef. 11.7. Russland

Bauer Ernst P.B.22. „ 14.3. „

Braun Ernst F.J.B.22. „ 26.2. „

Sattler Josef Lst.B.46. gest.

Langhammer Ad. „ 15. gef. 25.2. „

Wohlrab Anton „ 44. gest. 17.9. Eger

Pleier Alois L.I.R.6. verm.

Pleier Alois „ 7. gef. 21.5. Russland

Lorenz Adolf Lst.I.R.6. gest. 9.3. Osjek

Klier Anton „ verm. 31.12.

Fischbach Ed. „ gef. 24.10. Russland

Illner Franz „ 20. „ 18.5. „

Lausmann Ferd. „ 32. „ 22.7. Rumänien

Klier Bruno S.Ab.15. „ 28.2. Ilock

Braun Franz Ab.Kp. „ 25.10. Russland

Paulus Ernst „ gest. 8.6. Tuln

Pleier Gustav „ „ 16.8. Russland

Wesp Rudolf „ „ 26.2. Wien

Wolf Otto „ „ 9.5. Schwechat

Hartl Josef „ „ 10.7. Klagenfurt

Steinmüller Ad. I.R.20. gef. 5.9. Russland

1916

Hartl Ernst I.R.73 gest. 30.1. Klano

Paulus Karl „ „ 26.3. Karlsbad

Seidl Richard „ „ 21.4. Roska

Klier Emil „ gef. 29.5. Russland

Köhler Gustav „ „ 21.5. Italien

Pleier Rudolf „ gest. 1.8. Innsbruck

Sattler Eduard „ gef. 22.7. Italien

Weidlich Anton „ „ 7.7. „

Wohlrab Richard „ gest. 6.4. „

Kress Franz „ gef. 22.7. „

Weiss Josef „ verm. 20.10. Rumänien

Köhler Franz „ gest. 30.9. Russland

Scherbaum Ant. „ „ „

Bartl Ernst „ gef. 25.6. „

Müller Edmund L.I.R.6. verm.

Dörfler Ernst „ gef. 24.7. Italien

Dörfler Ferd. „ verm. Russland

Paulus Josef „ gest.

Fischer Albin „ verm. Serbien

Bauerfeind Jos. D.R.14. „

Grosser Franz D.R.7. „ 16.6.

Lorenz Adolf Lst.J.R.6. gef. 10.9. Italien

Weidlich Josef F.Art.R.6. „ 25.6. „

Sattler Adolf I.R.73. „ 14.6. „

Hartl Johann Lst.I.R.6. „ 16.5. „

Weidlich Adolf Lst.B.169. gest. 24.8. „

Braun Anton Lst.I.R.6. verm. 26.7

Klier Max F.J.B.22. gest. 4.1. Rudabagi

Müller Rudolf „ „ 16.6. Pergine

Bauer Franz L.I.R.37. „ 11.12. Eger

Fischer Max Pion.R.3. „ 22.6. Wien

Fischer Johann Art.R.2. „ 14.4. Scheaderb.

Richter Alois „ 26.8. Aveyron

Langhammer Paul verm. 28.12.

Böhm Franz „ 19.8.

Seifert Rudolf „ 9.12.

Sattler Franz F.J.B.22. gef. 26.8.

Scherbaum Jos. Lst.I.R.6. verm. 9.7. Russland

Müller Franz Lst.I.R.6. gest. 6.7. Tabori

1917

Spinnler Franz Lst.I.R.6. gef. 18.5. Italien

Müller Ernst „ „ 23.8. „

Wesp Franz I.R.73. „ 17.5 „

Thoma Rob. „ „ 19.8. „

Steinmüller Ad. „ „ 5.12. „

Weidlich Ernst „ „ 18.8. „

Weidlich Adolf L.I.R.8. „ 24.11. „

Weiss Josef „ 6. „ 22.8. „

Klier Max „ „ 21.8. „

Weiss Josef „ „ „

Wesp Franz Pion.B.8. „ 16.7. „

Köhler Istvan F.J.B.22. „ 25.9. „

Dehn Gustav „ gest „

Sattler Emil L.I.R.6. „ 22.8. „

Seifert Franz I.R.92. verm. „

Müller Edmund „

Klier Max I.R.76. „

Wohlrab Ernst „ 20. „

Sattler Richard „ 73. „ 28.7.

Scherbaum Ant. „ „ Rumänien

Neuhorl Franz „ 7.8.

Bartl Emil L.I.R.6. „ 1.5.

Haberzettl Kon. Arb.K. „

Höfer Emil L.I.R.6. gef. Russland

Gross Willibald G.S.R.2. „ 16.7.

Scherbaum Kon. K.I.R.1 gest. 30.5. Vöklabruch

Lorenz Adolf I.R.73. „ 20.1. Komotau

Sattler Rudolf „ „ 17.8. Krain

Kassler Ernst „ „ 28.1. Wien

Böhm Erwein „ „ 6.12. Schwaderb.

Schuh Edmund „ „ 28.5.

Schuh Gustav „ „ Prag

Langhammer J. L.I.R.6. „ 15.3.

Bauerfeind Ant. „ 1.9. Wels

Müller Konrad „

Böhm Adlof Lst.Arb. „ 9.9. Innsbruck

Fischer Rudolf Arb.K. „ 12.4. Eger

Bauer Josef Lst.I.R.6. „ 13.6. Plauen

Weidlich Edmund Lst.B.44. „ 18.6. Krakau

1918

Fischer Rudolf K.I.R.1. gef. 15.1. Italien

Braun Josef I.R.73 „ 4.6. „

Hochmuth Ernst „ „ 19.6. „

Weidlich Emil „ gest. 11.4. „

Lausmann Franz „ verm. „

Riedl Alois „ „ 15.10.

Scherbaum Franz „ gest. 1.9. Linz

Böhm Albin „ „ 20.11.

Weidlich Adolf „ 56. „ 28.12. Portogruaro

Friedl Max „ 179. „ 1.5. Leipzig

Böhm Rudolf Schw.F.H.R „ 16.10. Varasdin

Weiss Johann S.Abt. „ 16.10. Dobrzan

Steinmüller Est. F.J.B.22. „ 19.11.

Schuh Liberat L.I.R.6. „ 5.6.

Stowasser Joh. „ 7. „ 27.8. Eger

Sattler Anton Arb.Abt. „ 28.5. Albanien

Fischbach Jos. Arb.K. „ 14.10. i.d.Heimat

Paulus Gustav „ 30.11. Ungarn

Sattler Rudolf D.R.10. „ 4.10. Wien

Sattler Richard „ 14. verm. 7.9.

Riedl Anton Lst.I.R.6. „ Russland

Langhammer Jos. D.A.R.23. „ Albanien

Langhammer Joh. I.R.29. gef. 3.10. Ukraine

An den Kriegsfolgen gestorben

Sattler Emil Paulus Adolf

Wohlrab Anton Gems Adolf

Weiss Anton Weidlich Franz

Müller Johann Dotzauer Franz

Schuh Rudolf Kropp Karl

Weidlich Otto Bartl Emil

Bleidl Anton Dotzauer Anton

Bleidl Emil Langhammer Max

Weidlich Adolf Bauerfeind Rich.

Richter Franz Riedl Richard

Steinmüller Anton Steinmüller Anton

deska s uvedením autora:

Franz Wolf

Granitindustrie

Graslitz

Filiale Heinrichsgrün

deska s uvedením restaurování:

Restaurovala nadace

Förderverein Schwaderbach e.V. / Bublava

Se sídlem v Aschaffenburgu (Bavorsko)

Kreten 1995

Restauriert vom

Förderverein Schwaderbach e.V.

Mit Sitz in Aschaffenburg (Bayern)

Mai 1995

Zdroj: http://www.farnostkraslice.estranky.cz/clanky/kostely---kirchen/kostel-bublava.html

Dojmy: Pěkný kostelík, na kterém je umístěn pomník obětem 1. světové války. Bohužel má kostel již pomalu opadávající omítku.

Mapa

a

Fotografie

×