Arnoltov - zámek Spiegel

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2017

Historie: Roku 1834 nechal vystavět tehdejší majitel panství svobodný pán Gottlieb Hennerberg - Spiegel tento klasicistní zámeček. Zámek byl vybudován na místě bývalého poplužního dvora, který stál u křižovatky cest na Kostelní břízu a na novou císařskou silnici mezi Chebem a Karlovými Vary. Zámeček nahradil původní panské sídlo, které tu stálo někdy od 1. poloviny 17. století a je vybudován severně od obce Arnoltov. Zámek sloužil místní šlechtě jako letní sídlo a nacházel se původně kolem něj rozlehlý rybník a velký park.

Zámek a stavení okolo se na počest jejich iniciátora stavby nazývali Spiegel. Po dokončení císařské silnice se ze zámku stal panský hostinec, ale když byla v 70. letech 19. století dokončena buštěhradská dráha, tak zájem o tento hostinec upadal. Nakonec jej zase začala šlechta využívat jako své letní sídlo. Naproti zámku časem vyrostl hostinec U Zlatého Zrcadla, jelikož Spiegel znamená zrcadlo. Vedl jej jakýsi Josef Hoffman.

Dne 8. února 1946 byl zámek původnímu majiteli DR. Viktora von Brandt-Kopal von Santa Lucia zabaven na základě zákona č. 5/1946 Sb. za protistátní činnost. Areál zámku potom střídal jednotlivé majiteli, nakonec se jím stal podnik Státní statky Sokolov, později se jménem Agrokombinát Sokolov. Ten zámek využíval jako své ústředí a měl zde kanceláře, ale zámek neustále při tom chátral. Nakonec koncem 80. let 20. století uvažoval podnik o tom, že by zámek nechal zbourat a vybudoval zde montovaný objekt motorestu. Nakonec v roce 1990 bylo naštěstí řízení a stržení stavby zastaveno.

Když probíhala privatizace po roce 1990, tak objekt zakoupila firma Stani sídlící v Sokolově. Ta dostala i dotace na jeho rekonstrukci, ale bohužel nastal úpadek firmy a z plánu rekonstruovat sešlo. Nepodařilo se zámek ani vydražit za minimální částku 350 000 kč. Nakonec byl objekt napadán vandaly a likvidován. Dne 24. června 1996 byl zámek zapsaná do katalogu kulturních památek české republiky pod číslem 11318/4-5077. Nyní je objekt zabedněný, aby se tam nikdo nedostal a nemohl ho dále ničit.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/arnoltov-zamek-spiegel

Dojmy: Jedna z mnoha zanikajících památek tohoto kraje.

Mapa

a

Fotografie

×
„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich