Tursko

Informace

Městský erb:

800px-Tursko_PZ_CZ_CoA.svg

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Obec Tursko (dříve Černuc) se nachází asi 5,5 km jižně od Kralup nad Vltavou. Dle legendy tato vesnice byla založena již v 7. století a v této pověsti je pak zmiňováno: „Toho roku dva vlastní bratři rodu Čechového, Supan a Turesk zvaní, po domluvě s pánem svým Krokem, obrátili se ke straně polední a nalezše zem ourodnou, dům dřevěný sobě a ohradu velmi širokou svým dobytkům učinili a to místo od Tureska – Tursko nazvali. Jak historie praví, byl zajisté zdejší dvůr základem Tureska“. Ať je to tak, či nikoliv, tak jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1100, kdy je zmiňován jistý Nemoj, který daroval dar vyšehradské kapitule. V roce 1237 darovala tuto vesnici Bohuslava z Černuce špitálu sv. Františka v Praze. Tento špitál spravoval řád rytířů s červenou hvězdou, který založila Anežka Přemyslovna. Tento řád následně držel tuto ves až do zrušení patrimoniální správy. V roce 1632 byla tato ves vypleněna a vypálena Saským vojskem. Své obnovy se tato ves dočkala až v roce 1649. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 848 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tursko

Zdroj: http://www.tursko.cz/obec-171/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Velká obec, nacházející se jižně od Kralup nad Vltavou, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_8845
IMG_8843
IMG_8884
IMG_8830