Tursko - mohyla Krliš

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Dle legendy se na polích okolo Turska odehrála poslední bitva Lucké války. Zde se dovolím onu legendární válku citovat:

Lucká válka byla legendární válka, která podle pověsti probíhala mezi Čechy a Lučany. Po smrti knížete Křesomysla vládl Neklan. Neklan byl bázlivý, mírný a snažil se udržovat dobré vztahy s vladykou Lučanů Vlastislavem. Spolu ujednali mír, který ale porušil Vlastislav útokem na Neklanovy vesnice. U Levého Hradce se podařilo Čechům porazit Lučany, za přispění Lemuzů, Litoměřiců a Děčanů. Po této porážce se snažil Neklan domluvit s Vlastislavem, ale ten se přesto snažil znovu shromáždit vojáky na další bitvu. Češi se mezitím shromáždili a čekali na Neklana. Ten místo sebe poslal do bitvy hrdinu Čestmíra, v Kosmově kronice zvaného Tyr, oblečeného v Neklanově knížecím plášti, kukle a sedícího na Neklanově koni. Čestmír vedl vojáky k Tursku, kde se odehrála rozhodující bitva. Lučané vedli mnoho psů, vlků, ovčáků a vlkodavů, jiní nosili na ramenou dravé ptáky, sokoly, rarohy a káňata. V bitvě ptačí křídla zatemnila oblohu. Podle pověsti Čestmír (Tyr) zabil Vlastislava, přišel o svého koně a nakonec byl sám zabit. Češi povzbuzení Čestmírovým vítězstvím vyhráli bitvu a postavili mu zde pomník, který má být na Krliši. V bitvě se střetlo asi dvacet tisíc mužů, což byla desetina tehdejšího obyvatelstva na území dnešních Čech.

Tato mohyla na vrcholu Krliš měla být právě postavena Tyru, či Čestmírovi. Jisté ale je že tato mohyla byla vytvořena někdy v době bronzové únětickou kulturou. Na této mohyle byl následně vytvořen násep, kde byly raně středověké hroby. Na přelomu 19. a 20. století zde probíhal archeologický průzkum, během kterého bylo zjištěno že zdejší hroby již byly beze pohřebních předmětů. Dále zde v této době probíhala i těžba kamene a také byl na vrcholu mohyly vztyčen litinový kříž.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mohyla-krlis-archeologicke-stopy-14216193

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Luck%C3%A1_v%C3%A1lka

Dojmy: Nízký kopec, který je zajímavou a historickou mohylou.

Mapa

a

Fotografie

×