Libčice nad Vltavou - hrad Liběhrad

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Liběhrad (též Hrádek či Libušin hrádek) je zřícenina hradu na vysoké skále nad Vltavou. K založení tohoto hradu se váže pověst, která vypráví tento příběh: “ Roku 711 služebnice Libušiny pořádajíc hony, náhodou na vysoký a příkrý svah dorazily, a tam se jim zalíbilo. A tak požádaly kněžnu, aby dala hrad na tom místě postavit. A tak se i stalo. Od toho pak název Liběhrad.“ Zdali se tato pověst zakládá na pravdě či nikoliv to nevíme. V podstatě o tomto hradu nevíme vůbec nic. První písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1532, kdy pražská kapitula prodala mlynáři z Malého města Pražského mlýniště pod Máslovicí proti Liběhradu. Také tento hrádek zmiňuje roku 1541 kronikář Václav Hájek z Libočan, který již ale zmiňuje jako zříceninu. Podle archeologů byl tento hrádek vystavěn na místě starší hliněno-dřevěného tvrziště někdy ve 13. století jako kamenná čtverhranná tvrz. Důvod proč byla tato tvrz opuštěna či kdo na ní sídlil je neznámé, ale jsou odhady že fungovala k ochraně zdejšího zboží, které vlastnil Zbraslavský klášter a postupem času přestala být potřeba a byla opuštěna či byla vypálena. V době kolem poloviny 19. století tento hrádek byl ale bohužel z většiny zničen během výstavby místní železnice. Během této výstavby byla totiž odstřelena část skály, na které tento hrádek stál. Dodnes se však zachovali jak zbytky valů, tak základové kamenné zdivo samotné tvrze.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C4%9Bhrad

Zdroj: https://www.hrady.cz/hrad-libehrad-libcice-nad-vltavou/

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Dnes již drobná zřícenina, na velmi zajímavém místě.

Mapa

a

Fotografie

×