Libčice nad Vltavou - evangelický kostel

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Zdejší evangelická obec vznikla již v roce 1833. Tehdy zde ještě neměla žádný kostel, a tak nechala vystavět v letech 1863 – 1865 tento kostel v pseudorománském slohu podle plánů pro mě neznámého autora. O výstavbu tohoto kostela se postaral zednický mistr František Beránek a tesař František Hanák. Svého slavnostního vysvěcení se pak tento kostel dočkal v roce 1867. Roku 1899 se následně zdejší již velká evangelická obec stala samostatnou. V roce 1915 byla následně vytvořena pamětní deska k 500. výročí upálení mistra Jana Husa, která byla umístěna nad vchod do tohoto kostela. V této podobě se pak tento kostel zachoval do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/evangelicky-kostel-14504712

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Farn%C3%AD_sbor_%C4%8Ceskobratrsk%C3%A9_c%C3%ADrkve_evangelick%C3%A9_v_Lib%C4%8Dic%C3%ADch_nad_Vltavou

Dojmy: Zajímavý evangelický kostel, který má bohatě zdobenou fasádu.

Mapa

a

Fotografie

×