Žižkov - radnice

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Neorenesanční radnice byla postavena v letech 1889–1890 podle návrhu architekta Jana Šimáčka. Žižkovský městský úřad se do nové budovy přestěhoval ve dnech 3. a 4. září 1890. Slavnost uzavření základního kamene se konala v předvečer otevření Jubilejní výstavy v roce 1891, 14. května 1891. V září téhož roku navštívil žižkovskou radnici císař František Josef I. Nová budova brzy přestala stačit potřebám radnice, a proto byl zakoupen sousední dům v Lipanské ulici. Dům byl v roce 1911 zbořen a bylo přistaveno nové křídlo podle plánů J. Friče. Tím získala budova radnice svou současnou podobu. V současné době má v budově sídlo Úřad městské části Praha 3. Budova je dvoukřídlá třípodlažní stavba s půdorysem ve tvaru písmene „L“. Dům se skládá ze dvou křídel a vstupní válcové tříosé části. Nad vstupem ve výši prvního patra je ochoz s balustrádou a nad druhým patrem je kopule. Ve štítech kopule jsou rozmístěny tři kruhové hodinové ciferníky. Kopule je zakončena šestibokou lucernou. V lucerně jsou dva automatické zvony. V křídle do náměstí ve druhém patře vystupují tři balkony. Budova má členěné štukové omítky a bohatý dekor. Ve druhém patře je bývalá zasedací místnost, dnes obřadní síň, kde měl také svatbu prezident Václav Havel. V podzemní části jsou od roku 2003 pro veřejnost otevřeny výstavní prostory.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkovsk%C3%A1_radnice

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/radnice-mesta-zizkova-14880064

Dojmy: Nádherná budova radnice, která údajně patří mezi nejkrásnější radnice v Praze.

Mapa

a

Fotografie

×