Vyšehrad - Čertův sloup

Informace

Navštíveno: 25. 10. 2019

Historie: Tento zajímavý objekt byl dle hypotéz pravděpodobně buď nějaký pohanský časoměřičský sluneční sloup, či se jedná o raně románský sloup z baziliky sv. Petra a Pavla z doby 11. či 12. století. Tyto tři úlomky mají celkem délku 570 cm a váhu přibližně 2500 kg. Původně tento sloup byl vystaven v interiéru baziliky, ale v roce 1787 byl přesunut na vedlejší hřbitov, a nakonec v roce 1888 byl umístěn v současném postavení na současném místě. O tomto sloupu pak koluje jedna pověst, která má několik variant. Poprvé tuto pověst zaznamenal roku 1700 Jan F. Hammerschmidt a následně ji zakreslil jako nástěnnou malbu neznámí autor roku 1760. Zde si dovolím onu pověst citovat:

„Jeden čert se pokoušel o duši jednoho vyšehradského kněze. Ten se tak dlouho pokoušel o jeho duši, až s ním nebožák uzavřel smlouvu: čert dostane jeho duši, pokud přinese z římského kostela P. Marie za řekou Tiberou 7 kamenný sloup dřív, než on odslouží mši. Čert ihned odletěl do Říma, z kostela vytrhl sloup a vydal se na zpáteční let. Nad benátskou zátokou však na něho čekal sv. Petr, který mu sloup třikrát shodil do moře a čert ho odtud musel třikrát lovit. Nad Vyšehrad proto doletěl pozdě, a tak sloupem vztekle mrštil na kostel sv. Petra a Pavla. Sloup propadl střechou a klenbou až na dlažbu, a přitom se rozbil na tři kusy.“

Zdroj: http://www.kkvys.cz/certuv-sloup/

Dojmy: Zajímavý sloup, nacházející se poblíž baziliky a hřbitova.

Mapa

a

Fotografie

×