Vyšehrad - brána Špička

Informace

Navštíveno: 25. 10. 2019

Historie: Mohutná věžovitá stavba pevnostního charakteru byla nejvýraznější částí gotického středověkého vyšehradského opevnění a bránila přírodním terénem nejméně chráněný přístup na ostrožnu od jihovýchodu. Tato brána pak byla vystavěna někdy v době vlády Karla IV. Dle prospektu Prahy z r. 1562 od J. Kozla a M. Peterleho se jednalo o trojdílnou stavbu s podsebitím na krakorcích a vysokými jehlancovými střechami nad arkýři. Někdy kolem roku 1700 bylo zbořeno 1. patro této věže, a nakonec někdy kolem roku 1880 byla ubourána pravá strana. Díky tomu se zachovala severní třetina přízemní části s výběhy žeber klenby středního průjezdu. Rekonstrukce předpokládaného gotického vzhledu brány Špička byl inspirací architekta Quida Bělského pro pavilon Klubu českých turistů na Jubilejní výstavě roku 1891, který po přenesení slouží jako zrcadlové bludiště na Petříně.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pi%C4%8Dka_(br%C3%A1na)

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Ačkoliv se z této věže mnoho nedochovalo, tak její replika je možná vidět jako zrcadlové bludiště na Petříně.

Mapa

a

Fotografie

×