Vinohrady - kaple sv. Rodiny

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Kaple svaté Rodiny se nachází v Praze na Vinohradech v ulici Pod Nuselskými schody. Byla založena v roce 1755 pražským měšťanem a magistrátním radním Karlem Leopoldem Beptou, který jí také odkázal své jmění, jako viniční kaple na pozemcích usedlosti zvané později Vondračka. Tato kaple byla vystavěna v témže roce v barokním slohu a svou původní podobu si zachovala do současnosti. Kapli zde Bepta nechal založit údajně proto, že lidé pracující na jeho pozemcích byli „cháska rozpustilá a velmi nevázaná“ a možnost účastnit se bohoslužeb v kapli jim měla pomoci vrátit se na správnou cestu. Kaple byla původně určena pro poustevníky z řádu ivanitů, kteří ji měli spravovat za pomoci Beptovy nadace. Poté, co byl tento řád roku 1782 Josefem II. zrušen, se kaple stala pouhou kapličkou a roku 1892 byla již jako zpustlá včleněna do michelské farnosti. V roce 1908 byla částečně rekonstruována, ale později postupně chátrala až byla určena k demolici, k níž nakonec nedošlo. Roku 1970 ji dostala do správy Starokatolická církev a za dobrovolnické pomoci jejích členů byla restaurována. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. Roku 1992 proběhla další rekonstrukce. Kaple je čtvercového půdorysu a s obdélným, na délku položeným kněžištěm. Vnitřní prostor se sešikmenými rohy je zaklenut plackou, presbytář valeně. Nad portálem je kasulové okno a kaple je kryta stanovou střechou se sanktusníkem. Nároží byla rustikována při rekonstrukci v roce 1908. V kapli je malé harmonium. Kaple je užívána k eucharistickým slavnostem (mším) Starokatolické církve v Praze a je součástí pražské farní obce. Majitelé protější čajovny ji vyzdobili malbami připomínajícími graffiti, ty však byly později odstraněny.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9_Rodiny_(Praha)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-rodiny-14900262

Dojmy: Krásná barokní kaplička, která je v současnosti udržována.

Mapa

a

Fotografie

×