Smíchov - radnice

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: První volba obecního Smíchovského zastupitelstva proběhla dne 10. října 1848, prvním starostou (purkmistrem) byl o rok později zvolen kominický mistr Jan Hrach. Mezi významné purkmistry patřil například továrník František Ringhoffer (1862). Na místě současné radnice byla na tehdejší třídě Kinského v roce 1853 postavena jednoposchoďová budova pro ubytování c. a k. četnictva s průčelím k východní straně. V ní měla městská správa pronajaty dvě místnosti. Prostor pro radnici nedostačoval, a tak byl roku 1858 celý dům od stavitele a zároveň purkmistra Josefa Bartha vykoupen za cenu 17 tisíc zlatých. V roce 1874 byla budova přestavěna v neorenesančním slohu, zvýšena o druhé patro a přistavěna věž s hodinami. V nových prostorách byly také stáje pro 3 páry koní a usídlen hasičský sbor s vybavením. V roce 1876 byl chodník celé ulice vydlážděn mozaikovou dlažbou a již roku 1874 sem zavedena dvoukolejná železná dráha koňská zvaná tramway se zastávkou před radnicí. Návrh na průčelí budovy a reprezentační prostory byl zadán architektu Josefu Schulzovi. Uprostřed průčelí domu nad střechou je věžovitá nástavba s bání, ve které jsou umístěny kruhové hodiny, ty navrhl V. Krečmer. Věž, plastickou výzdobu včetně soch a městský znak vytvořil sochař Antonín Popp.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%ADchovsk%C3%A1_radnice

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/radnice-15296197

Dojmy: Nádherná a velmi bohatě zdobená a reprezentativní budova radnice.

Mapa

a

Fotografie

×