Staré Město - dům u Zlaté Dvojky

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Dům byl postaven před zvýšením terénu Starého Města ve 13. století a zdá se, že již ve 2. polovině 14. století byl rozšířen na dvoupatrový. Poprvé je zmíněn v roce 1400 jako dům U Koníčka. Podloubí bylo patrně postaveno až raně renesančně. Před rokem 1593 byl dům významně rozšířen do dnešního rozsahu, ve druhé polovině 17. století byl opravován. V roce 1790 dům klasicistněupravil Filip Heger, v roce 1803 bylo zazděno loubí. Dům ještě prodělal pozdně klasicistní úpravy v roce 1866 podle plánů A. Hellmicha a výraznou změnu interiérů v roce 1940 (podle Pavla Janáka). Trojúhelný štít je pozdně renesanční, zachovaly se také fragmenty sgrafita. Sklepy (pravděpodobně původní přízemí) mají gotickou křížovou bezžebrovou klenbu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Zlat%C3%A9_dvojky

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15413888&sequence=1&mode=parametric&indexId=38213%2F1-38&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavý dům, na kterém jsou odkryty zbytke renesančních sgrafit.

Mapa

a

Fotografie

×