Staré Město - dům u Zlaté Lilie

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Tento gotický dům pochází z konce 14. století, první písemná zmínka pochází z roku 1402, pojednává o něm již jako o domu „U Lilie“. Byla v něm v té době lékárna, která zde vydržela až do roku 1575. Této lékárně se říkalo podle jejího majitele Onoforova, z této doby také pochází zlatě polychromovaná lilie nad portálem, což je tak nejstarší obchodní výklad v Praze. V době vlády Vladislava II. Jagellonského zde byl lékárník zvaný Tomášek, který se přidal ke spiknutí proti králi a umíchal zde velmi prudký jed. Bohužel pro něj se na něj ale přišlo a zemřel na mučidlech. V renesanci bylo v domě přistavěno 3. a 4. patro a raně barokně dům upravil Kryštof Dietzenhofer před rokem 1698. V roce 1801 dům klasicistně přestavěl Zacharias Fiegerth. Nakonec zde na konci 18. století zde sídlilo knihkupectví.

Zdroj: http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/u-zlate-lilie.html

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Zlat%C3%A9_lilie

Dojmy: Velmi zajímavý a krásný dům, nacházející se na Malém náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×