Staré město - Městská spořitelna Pražská

Informace

Navštíveno: 13. 5. 2016

Historie: Původně se v těchto místech nacházela řada soukenických domků se společnou střechou, kterým se říkalo kotce a jsou zmiňovány již od roku 1362. V roce 1739 byly tuto kotce zrušena na jejich místě vyrostlo divadlo zvané v Kotcích, ale když byla dokončena stavba Stavovského divadla, tak divadlo na Kotcích zaniklo. Následně v roce 1875 začala v Praze existovat městská spořitelna, ale ta se pořád potýkala s nedostatečnými prostory až se nakonec v roce 1890 rozhodlo ředitelství spořitelny vystavět honosnou dvoupatrovou budovu, kterou navrhl Antonín Wiehl spolu s Osvaldem Polívkou a jejich plán byl roku 1891 schválen. V roce 1892 pak byli zbouráno divadlo a na jeho místě začala výstavba této budovy, která byla slavnostně otevřena v roce 1894. Následně v roce 1931 došlo k úpravě této stavby, kdy bylo podle návrhu Osvalda Polívky dostavěno třetí patro. V roce 1953 došlo k nešetrné úpravě interiérů a v této budově vzniklo muzeum Klementa Gottwalda, to bylo ale zrušeno v roce 1989 a budova se vrátila do rukou spořitelny, která ji nechala přestavět a zrekonstruovat pro své potřeby.

Zdroj: http://www.neznamapraha.cz/mestska-sporitelna-prazska/

Dojmy: Nádherně zdobená a mohutná budova.

Mapa

a

Fotografie

×