Staré Město - Městská Knihovna

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Ve městě Praha byla otevřena první veřejná knihovna 1. července 1891. Tato původní knihovna sídlila původně na Zderaze v Novém městě a následně se několikrát stěhovala, až do doby, než se dostala na nároží Platnéřské ulice a Mariánského náměstí. Jelikož ale původní budova nedostačovala, tak na jejím místě vyla v letech 1925 – 1928 vystavěna nová budova ve slohu neoklasicismu podle návrhu architekta Františka Roitha. V průběhu 2. světové války pak bylo vyházeno mnoho svazků knih, které nepodporovali nacistickou ideologii. Již v roce 1945 se vrátila funkce knihovny opět k normálu. V 50. letech 20. století tak byla postupně knihovna obnovována. V 70. letech v době normalizace se ale knihovna dostala opět do stagnace díky komunistické ideologii. Tato stagnace pak byla ukončena až v roce 1989 během revoluce. V letech 1996 – 1997 se pak stavba jako taková dočkala rekonstrukce.

Zdroj: https://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/historie/?knihovna=

Dojmy: Zajímavá stavba nacházející se na Mariánském náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×