Staré Město - dům u Samuela

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Původně se zde nacházel gotický dům z 1. poloviny 14. století, který stál na parcele u městských hradeb. Tento dům byl v roce 1465 spojen přestavbou se Starou Rychtou a následně kolem roku 1500 prošel přestavbou. Někdy na konci 17. století prošel dům barokní přestavbou a následně byl na dům umístěn domovní znak z roku 1717, na kterém je zobrazeno pomazání Davida prorokem Samuelem. Na přelomu 20. století pak nakonec prošel dům klasicistní přestavbou.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38454/1-188

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_Star%C3%A9m_M%C4%9Bst%C4%9B_%E2%80%93_Betl%C3%A9msk%C3%BD_obvod,_v%C3%BDchodn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1st

Dojmy: Zajímavá nepravidelná stavba, která má nádherně a bohatě zdobený domovní znak.

Mapa

a

Fotografie

×