Staré Město - dům u Slona

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Tato novobarokní novostavba byla vystavěna v letech 1905 – 1906 podle plánů Františka Schlaffera a následně bylo její přízemí upraveno V. Romováčkem. Dne 5. 5. 1945 se v tomto domě sešla Česká národní rada, která z tohoto místa řídila Pražské povstání.

Zdroj: http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/u-zlateho-slona.html

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15725343&sequence=1&mode=parametric&indexId=44530%2F1-1757&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavý nárožní dům, který je velmi bohatě zdobený.

Mapa

a

Fotografie

×