Staré Město - hotel Paříž

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Hotel byl postaven podle plánů dvorního rady Jana Vejrycha z roku 1904 a stavěl se do roku 1907. Je novogotickou stavbou s výraznými secesními prvky, případně raně secesní stavbou. Interiér navrhl architekt Antonín Pfeifer a keramické mozaiky, jimiž je vyzdoben především interiér restaurace a exteriér hotelu, jsou dílem Jano Köhlera. Hotel byl postaven na parcele, na níž dříve stálo více domů. První zmínka o jednom z nich je ze Zbraslavské kroniky k roku 1310, kdy je jmenován jako dům Mikuláše od věže. V roce 1344 v dalším domě žil Jan Volek. Dnešní stavba byla upravována v letech 1926–1928, v roce 1993 byla generálně rekonstruována. Již více než sto let si Hotel Paříž zachovává nezaměnitelnou tvář stavby z období sklonku rakousko-uherského mocnářství, pompézní neogotické stavby s výraznými secesními prvky a je důkazem bohatého tehdejšího života..

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hotel_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE

Dojmy: Nádherný bohatě zdobený dům, který stojí poblíž Obecního domu.

Mapa

a

Fotografie

×