Staré Město - klášter Paluánů

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Na místě budoucího kláštera stály asi tři domy, dva z nich při náměstí. Šlo o románské objekty postavené na původní úrovni terénu Starého Města. Při Dušní ulici stával třetí dům, který ale zanikl (poslední zmínka o něm je z roku 1433), sloučil se se sousedním domem. Mezi domy byl velký dvůr. Ten koupil v roce 1405 Jošt Moravský, po jeho smrti v roce 1411 ho zdědil Václav IV., který ho věnoval své manželce Žofii Bavorské. Žofie dům odkázala svému kuchmistru Protivovi ze Vchynic, ten jej v roce 1438 prodal Hanušovi z Kolovrat. V roce 1448 dům získal Jiří z Poděbrad a po něm jeho synové, Minsterberkové. V 16. století dům vlastnili Vartenberkové či Pernštejnové. Před rokem 1601 byl dům výrazně pozdně renesančně přestavěn, v té době jej vlastnili Berkové z Dubé. V roce 1610 ho koupil Jáchym Ondřej Šlik a věnoval jej německým evangelíkům pro stavbu kostela a školy, stavitelem byl Johann Bartholomeus zu Christoffen. Škola byla po porážce na Bílé hoře zabavena a předána do užívání pavlánům (darovací listina je datována k roku 1626), kteří pokračovali ve stavebních pracích a v roce 1684 dokoupili ještě jeden dům na náměstí. Poté byl konvent stavebně sjednocen a vznikla dnešní fasáda, další drobné zásahy ale pokračovaly v následujících sto letech až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen a v roce 1796 budovy i kostel přešly k mincovnímu úřadu. V roce 1863 koupili kostel čeští evangelíci, dnes ho využívá farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1 – Staré Město, konvent koupila obec Praha v roce 1897. V rámci asanace Starého Města byly v letech 1902–1903 zbourány klášterní budovy ve dvoře, poslední zbylý dům při náměstí koupila v roce 1934 Pražská městská pojišťovna, která dům v letech 1939–1940 adaptovala a v patrech spojila se sousedními domy, které jí také patřily.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_pavl%C3%A1n%C5%AF_(Praha)

Dojmy: Zajímavý a pěkně zdobený dům, který je vlastně takovým unikátem.

Mapa

a

Fotografie

×