smdum2802.html

Staré Město - dům čp. 280/2

Informace

smdum2802.html

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Tento původně gotický dům byl postaven někdy v průběhu 14. století, poprvé je zmiňován v roce 1410, kdy jej koupil zlatník Polák, ale již v roce 1429 jej vlastnila vdova tržního Matěje. Následně se majitelé domu poměrně často střídali. Posledním majitelem byl pak od roku 1626 Izaiáš Ulrich Ulman, ale již v roce 1653 byl dům označen jako pustý. Opět obydlen byl až v roce 1713, kdy jej získal hrnčíř Tomáš Syrovátko, který jej nechal následně kolem roku 1726 barokně přestavět. Následně dům získaly dědictvím a koupí Josef a Johana Grafovi. V roce 1775 zde byl Jan Baptista Fiegel a následně v roce 1801 jej získal Tomáš Budín, který jej během let 1811 – 1815 nechal rozšířit, ale jeho dědicové dům ale prodali Janu Mauerhartovi. Následně se opět majitelé často střídali. Posledními majiteli pak byl rod Měšťanů, kteří zde zřídili mydlárnu. Manželka posledního mydláře zemřela v roce 1913, ale dům se nadále dědil až do roku 1981, kdy jej prodal ing. Vladimír Attl, potomek rodiny měšťanů, manželům Lhotákovým, kteří jej zrestaurovali a byla zde zřízena čajovna.

Zdroj: http://www.lehkahlava.cz/cz_historie.htm

Dojmy: Zajímavý původní domeček, který je bokem od turistických davů a je zde příjemný klid.

Mapa

a

Fotografie

×