Staré Město - dům čp. 282/10

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Tento dům byl vystavěn jako přízemní renesanční stavba již v 16. století. Někdy poté byla stavba navýšena o první patro. V průběhu 18. století se tento dům poté dočkal přestavby, kdy byl navýšen o druhé patro, a byla upravena vnitřní dispozice.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1084958

Dojmy: Zajímavé stavení, které se moc od výstavby nezměnilo.

Mapa

a

Fotografie

×