Staré Město - dům u Černého Jelena

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Původně se na tomto místě nacházela středověká zástavba a v jednom z domů se zde narodil Karel Škréta, který se narodil mladému šlechtickému rodu Šotnovským ze Závořic roku 1604. Karel v tomto domě vyrůstal až do bitvy na Bílé hoře, po ní ale musel uniknout, jelikož jeho rodina byla protestanská. Karel Škréta se postupně učil v cizině malovat a přestoupil na katolickou víra a vrátil se zpět do Čech, tento dům již ale zpět nezískal. Na přelomu 19. a 20. století kdy zde probíhala asanace starého města byla tato stavba ale stržena, a nahrazena novou Neogotickou stavbou od Aloise Elhenického.

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/dum-u-cerneho-jelena/

Dojmy: Nádherná, bohatě zdobená neogotická stavba.

Mapa

a

Fotografie

×