Staré Město - dům u Černého Křížku

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Původně se v těchto místech nacházeli tři gotické domy, které ale po požáru v roce 1678 prodělali raně barokní přestavbu. Následně této stavbě dala dnešní vzhled pozdně barokní přestavba. Po ní následovala již jen klasicistní úprava z roku 1846, kdy bylo zvýšeno levé dvorní křídlo o 2. patro podle plánů Jana Erenzla.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1086386

Dojmy: Zajímavý netypický domek, který zaujme každého zdejšího kolemjdoucího.

Mapa

a

Fotografie

×