Staré Město - Buquoyský palác

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: V místě dnešního paláce stával rozsáhlý dům již z období gotiky. Ten byl později renesančně a barokně přestavěn. Roku 1773 provedl architekt Antonín Prachner na zakázku majitelky hraběnky M. Buquoyové úpravu průčelí domu do dnešní klasicistní podoby. Od roku 1762 je majitelem paláce Univerzita Karlova, a byli zde ubytováni profesoři právnické a lékařské fakulty. Od roku 1882 v paláci krátce sídlila také Královská česká společnost nauk (předchůdce dnešní Akademie věd ČR). V letech 1965–71 proběhly necitlivé úpravy pro potřeby univerzity. Do dnešních dnů se dochovalo se původní gotické sklepení paláce. Místnosti v přízemí a hodnotný trámový strop v jedné z místností ve druhém patře jsou z období renesance. Také vstupní portál je pozdně renesanční.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Buquoysk%C3%BD_pal%C3%A1c_(Star%C3%A9_M%C4%9Bsto)

Dojmy: Jednoduchý palác stojící při královské cestě, u kterého by mne zajímalo jak vypadal v Renesanci.

Mapa

a

Fotografie

×