Staré Město - Clam-Gallasův Palác

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Na místě paláce stával ve 14. století dvůr moravského markraběte Jošta, synovce Karla IV., z něhož se zachoval klenutý prostor sklepa (původně přízemí) v jižní části objektu. V 16. století byl dům přestavěn na renesanční palác rodiny Kinských, který po zavraždění Viléma Kinského v Chebu v roce 1634 císař daroval Matyáši Gallasovi, jehož vnuk Jan Václavpřikoupil několik sousedních domů a na jejich místě dal vybudovat dnešní palác. Skicu k projektu dodal císařský dvorní architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu. Mohutnými portály, s dvojicí gigantů a plastickými reliéfy Matyáše Brauna se palác řadí k nejpůsobivějším dílům pražského baroka. Vnitřek paláce je ukázkou velkolepého panského sídla svého budovatele. Palác byl postaven pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase a jeho dědice, hlavně Kristiána Filipa Clam-Gallase z konce 18. století, kdy bylo dokončeno vnitřní zařízení budovy.

Pohled do 1. nádvoří uzavírá kašna s postavou Tritona od M. B. Brauna. Hlavní schodiště, vybudované dodatečně v letech 1727–1729 má reliéfy a vázy z dílny Braunovy a na klenbě rozlehlou fresku Triumfu Apollónova od Carla Carlone. Štukatury provedli Santino Bussi, G. G. Fiumberti a Rochus Bolla. Od C. Carlone jsou i malby bohů a bohyň na klenbáchodpočívadel schodiště a ve dvou sálech 2. patra (Olymp a Korunování umění a věd) a v knihovně (Luna, Hélios a Hvězdy). Vedle knihovny je v druhém patře krásný sál se štukováním a výzdobou ve slohu 2. rokoka z poloviny 19. století. Místnosti prvního patra jsou upraveny také rokokově. Nedostavěný divadelní sál je z konce 18. století.

Palác sloužil jako hlavní městská rezidence rodu Gallasů (od roku 1757 Clam-Gallasů). Jde o velmi významnou stavební památku umístěnou v centru Prahy na tzv. královské cestě. Původní monumentální a reprezentativní pozdně barokní šlechtická rezidence v současné době patří Magistrátu města Prahy a sídlí v ní Archiv hlavního města Prahy. Ten zde ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá různé kulturní akce, výstavy a odborné konference.V severním sousedství dnešního paláce stával gotický kostel Panny Marie Na louži s farou. Po jeho zboření v roce 1791 a zrušení hřbitova byl palác rozšířen o ohradní zeď do Mariánského náměstí a kašnu. Část pozemku do poloviny 19. století zabírala Ringhofferova kotlárna.

Nynější podoba paláce pochází z roku 1713, kdy jeho tehdejší majitel rakouský diplomat hrabě Jan Václav z Gallasu nechal palác přestavět do jeho nynější podoby jedním z nejlepších evropských barokních architektů oné doby Johannem Bernhardem Fischerem z Erlachu. Sochařskou výzdobu kašny, schodiště a průčelí paláce pak provedl Matyáš Bernard Braun.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Clam-Gallas%C5%AFv_pal%C3%A1c_(Praha)

Dojmy: Zajímavá a nádherně zdobená stavba, nacházející se mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím.

Mapa

a

Fotografie

×