Nové město - sousoší Sbratření

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Sbratření je název sousoší od Karla Pokorného, umístěného ve Vrchlického sadech v Praze poblíž Hlavního nádraží. Jedná se o kopii sousoší Sbratření umístěného v České Třebové, rovněž v přednádražním prostoru. Sousoší bylo velmi volně inspirováno fotografií Karla Ludwiga První setkání, pořízenou během Pražského povstání v květnu 1945. Pražská kopie sousoší byla umístěna v roce 1960 před Fantovu budovu Hlavního nádraží v souvislosti 15. letého výročí osvobození většiny Čech Rudou armádou. V souvislosti se stavbou metra linky C byla socha přemístěna do budovy Federálního shromáždění. Po jeho dokončení byla umístěna při hlavní cestě ve Vrchlického sadech, poblíž Bolzanovy ulice.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sbrat%C5%99en%C3%AD_(Vrchlick%C3%A9ho_sady)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pomnik-sbratreni-15356099

Dojmy: Jednoduché sousoší, které slouží jako pomník.

Mapa

a

Fotografie

×