Nové město - Novoměstská radnice

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Novoměstská radnice byla vystavěn krátce po založení Nového Města císařem Karlem IV. v roce 1348. První písemná zmínka o této radnici pochází roku 1377. Krátce poté, již v roce 1419 se zde odehrála první česká defenestrace, kdy dav pod vedením Jana Želivského a Jana Žižky svrhl z oken purkmistra, dva konšely a několik měšťanů. Tímto krokem byla započata husitská revoluce. Následně v době náboženských a politických nepokojů proběhla druhá pražská defenestrace v roce 1483, která vyvrcholila politickým převratem. V roce 1518 se stala Novoměstská radnice sídlem šestipanského úřadu a byli zde provedeny výrazné architektonické úpravy, ale již v roce 1559 vyhořela a její přestavba trvala až do roku 1561.

V roce 1609 se zde sešli také protestanští stavové, aby se pokusili přimět Rudolfa II. vydat Majestát zaručující náboženské svobody. V radnici po celou dobu nesídlila pouze správa, ale byla zde také malá věznice, na své odsouzení zde čekal například vůdce chodské selské rebelie Jan Sladký Kozina v letech 1694 – 1695. Když došlo ke sloučení Pražských měst v roce 1784, tak se stala radnice sídlem trestního soudu, v té době přesněji řečeno v roce 1839, zde probíhal proces s legendárním loupežníkem Václavem Babinským. Následně v roce 1859 zakoupilo městskou radnici Presidium zemského soudu. Chvilku nato v roce 1894 se zde konal politický proces s omladinou, kde bylo odsouzeno 70 osob, mezi kterými byl Stanislav Kostka Neumann. Nádvoří radnice pak sloužilo k popravám. Při opravách v roce 1905 byli objeveny cenné zachované zbytky původní architektury a následně podle nich architekti Wiehl a Hilbert rekonstruovali budovu radnice. Jako vězení a popraviště sloužila tato radnice i během 2. světové války. Po konci této války byla radnice značně zchátralá, a tak v 70. letech započala její postupná celková rekonstrukce ta byla ukončena v roce 1995.

Zdroj: http://www.nrpraha.cz/historie/

Dojmy: Budova stojící v čele náměstí upoutá každého svým vzhledem, který nepasuje do rázu náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×