Nové město - Piaristická kolej

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Tuto kolej si nechal vystavět Jezuitský řád, který měl poblíž i gymnázium. Samotná kolej byla vystavěna v letech 1760 – 1765 v barokním slohu a ozdobena malířem Josefem Hagerem. Oltářní obraz v kolejní kapli pak vymaloval Felix Ivo Leicher. Jezuitský řád byl zrušen dle dekrretu císaře Josefa II., a tak tuto kolej převzal roku 1777 piatristický řád, po kterém tato kolej nese jeho jméno. V letech 1826 – 1829 byla nakonec tato kolej klasicistně upravena, čímž získala svou současnou podobu. Jedná se o třípatrovou zděnou stavbu, která je krytá klasicistní fasádou, ale má zachovaný bohatě zdobený vstupní portál.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kolej-byv-piaristicka-3047848

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Piaristick%C3%A1_kolej_a_gymn%C3%A1zium_(Praha)

Dojmy: Krásná klasicistní stavba, která má velmi bohatě zdobený barokní portál.

Mapa

a

Fotografie

×