Nové město - kostel sv. Kosmy a Damiána

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Kaple svatých Kosmy a Damiána je raně barokní kostel v areálu Emauzského kláštera (Na Slovanech) dnes sloužící jako řeckokatolický chrám. Původně římskokatolický svatostánek sloužil jako farní kostel někdejší samostatné obce Podskalí. Kostel byl vystavěn již v románském slohu a je poprvé zmiňován v roce 1178. Podle kroniky měl kostelík s oblibou navštěvovat již kníže Václav a podle jiné pověsti zde měli mši sloužili také svatý Vojtěch a svatý Prokop Sázavský. V roce 1347 se císař Karel IV. rozhodl založit klášter se slovanskou liturgií, neboť si uvědomoval jedinečnost českých zemí, jako místo společného dědictví západního latinského ritu s cyrilometodějskou tradicí východní liturgie. Pro tento účel zvolil místo v blízkosti podskalského farního kostelíka. V roce 1372 byl dokončena výstavba benediktinského kláštera zvaného Na Slovanech osazeného slovanskými mnichy z Chorvatska. Do doby dokončení velkého chrámu Panny Marie, sloužil kostel sv. Kosmy a Damiána jako klášterní. Poté malý kostelík po několik let sloužil k lisování vína. Během třicetileté války byl kostelík silně poškožen, a tak se mezi lety 1657 – 1659 dočkal kompletní barokní přestavby podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Tímto krokem získal kostelík svou současnou barokní podobu. Nejvíce ovšem kostel utrpěl po komunistickém převratu a následných letech reálného socialismu. V letech 2010-2015 proběhla zdařilá rekonstrukce piazzetty před kostelem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Kosmy_a_Dami%C3%A1na_(Emauzy)

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Kosmy_a_Dami%C3%A1na_(Emauzy)

Dojmy: Krásný kostelík, který jsem bohužel nenafotil.

Mapa

a

Fotografie

×