Nové město - dům čp. 1244/5

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházela středověká zástavba, která byla pravděpodobně gotického původu. Původní dům, který zde stál v roce 1768 vyhořel, a ještě v tomto roce byl původní dům přestavěn a navýšen o patro ve vrcholně barokním slohu. Tím získal dům svou současnou vnější podobu. V roce 1896 se dům dočkal klasicistní přestavby podle plánů Karla Hübschmanna, který si zde zřídil vodárenské kanceláře. Tato přestavba se ale domu dotkla jen v interiéru. Dům má podobu patrové zděné stavby, která je krytá mansardovou střechou. Na fasádě domu je pak zachovaný barokní obraz, které zobrazuje pro mě nerozeznatelný výjev.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-15451117

Dojmy: Krásný nárožní barokní dům.

Mapa

a

Fotografie

×