Malá strana - Saský dům

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Saský dům čp. 55/III, či dům U Šteiniců, původně též Vlašský dvorec, je původně gotický palác ze 2. poloviny 14. století. Saský dům spojuje prvky gotické, renesanční a klasicistní architektury a je jedním z nejstarších domů palácového typu v Praze. V místě, kde dnes stojí Saský dům stával celý komplex několika domů, zvaný Saský dvůr. Název získal podle svých prvních majitelů, saských vévodů, z nichž Rudolfovi I. je roku 1348 jako dědičný majetek daroval císař Karel IV. Ještě před ním nesl tento dvůr jméno kupecký a sídlili zde kupci. Sasové dům vlastnili do roku 1409, právě za jejich vlastnictví zde byl vystavěn gotický palác, který již tehdy získal svůj současný rozsah. Z původně gotického areálu se zachovaly sklepy a zdivo v přízemí s výběhy lomených arkádových oblouků, které byly zaznamenány při stavebně historickém průzkumu. V létě roku 1503 dům zachvátil požár, který zničil dalších šest desítek okolních domů. Obnova v renesančním slohu byla zahájena až za vlastnictví Trčků z Lípy v roce 1592, jejím autorem je snad Giovanni Bussim de Campione. Při této přestavbě přibyla další patra, byly zazděny arkády v přízemí a vytvořen renesanční portál, který jako jediná připomínka tohoto období zůstal dodnes, po přestavbě objektu v letech 1826–1828, kdy dům získal svou dnešní klasicistní podobu. V průběhu 19. století v domě sídlil hostinec a kavárna majitele Steinitze, kde se scházely osobnosti českého národního života. Podle majitele V. Steinitze nese budova svůj druhý název „U Steinitzů“ (či U Štejniců apod.). V letech 1898–1932 zde pak provozoval knihkupectví a papírnictví první český filmový herec a kabaretiér, Josef Šváb-Malostranský, po jeho smrti obchod převzal jeho syn Karel Šváb popravený v roce 1942 nacisty. V současné době jsou v domě byty a sídlí v něm maloobchody a živnosti (cestovní kancelář, potraviny, optik).

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sasky-dum-15674287

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sask%C3%BD_d%C5%AFm

Dojmy: Nádherný palác, i když na první pohled nevypadá, jak je vlastně významný.

Mapa

a

Fotografie

×