Malá strana - Tomáškův palác

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Tomáškův palác též Dům u Klárů je barokní palác v Tomášské ulici čp. 15, na Malé Straně, v Praze 1. Dnešní palác byl přestavěn z renesančního domu, který má gotické sklepní prostory. Tato dnešní třípatrová budova, která se nachází na parcele nepravidelného půdorysu, byla opakovaně upravována během 15. a 16. století, ale zásadní přestavba proběhla v letech 1723 až 1725. Současná fasáda je patrně z období před rokem 1770, která je sedmiosá a má náročné barokní členění definované starším trojarkádovým podloubím a středním trojosým risalitem. Všechna tři patra domu vzájemně oddělují římsy, kterým nahoře dominuje původní korunní římsa. Palác plnil po celá staletí obytnou funkci. V 1. polovině 19. století ho zakoupil Paul Alois Klar, který postavil do dnešní podoby Klarův ústav a je synem zakladatele známého ústavu pro nevidomé Aloise Klara. Měl u sebe i slavného podnájemníka, a to hudebního skladatele Jana Václava Tomáška, po němž je palác pojmenován. V padesáti letech se oženil se svou o dvacet pět let mladší bývalou žačkou a výbornou pěvkyní Vilemínou Ebertovou. Čerství novomanželé se nastěhovali právě do tohoto domu. Pořádali zde intimní domácí koncerty, kterých se zúčastňovali významní umělci i další významné osoby jako třeba František Palacký nebo Václav Hanka. Jan Václav Tomášek zde bydlel až do své smrti.[2] Na pilířích od podloubí jsou mramorové desky, kterým vévodí dvojjazyčný nápis (vlevo český, vpravo německý) o pobytu Jana Václava Tomáška od Otty Sandtnera. Dalším známým nájemníkem byl i grafik a autor vedut Prahy Vincenc Morstadt. Jako v mnoha jiných domech a palácech na Malostranském náměstí, nyní v paláci sídlí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tomáškův palác je součást národní kulturní památky sídlo Parlamentu České republiky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1k%C5%AFv_pal%C3%A1c

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1k%C5%AFv_pal%C3%A1c

Dojmy: Krásný barokní palác, který jsem bohužel nenafotil.

Mapa

a

Fotografie

×