Malá Strana - přírodní památka Letenský profil

Informace

Navštíveno: 3. 1. 2014

Historie: Tato přírodní památka byla vyhlášená v roce 1988 a je složena ze dvou lokalit, první se nachází pod Hanavským pavilonem a druhá vytváří pruh pode Chotkovi ulice. Toto stanoviště je nejlépe zachovanou ukázkou Letenského souvrství, kde jsou vrstvy břidlic a křemenců o šířce 6 – 12 cm. Tyto vrstvy pak doplňují jílovité slídnaté břidlice, které mají mocnost 90 cm a elipsoidní konkrece pelokarbonátu (vápenec s příměsí prachu a jemného písku). Na skalních výchozech se pak objevují rostlinná společenstva skalních stepí.

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/letensky-profil/

Dojmy: Velmi zajímavý odkryv kde jdou krásně vidět jednotlivé vrstvy.

Mapa

a

Fotografie

×