Malá strana - dům u Tří Stupňů

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se zde nacházel starší středověký dům, který ale bohužel byl zničen během požáru Malé Strany v roce 1541. Následně byl na tomto místě postaven po tomto požáru renesanční dům, který byl po roce 1656 přestavěn dle architekta Christopha Lehnera v raně barokním slohu. V polovině 18. století se dozvídáme že tento dům byl dvoupatrovou stavbou a že se zde nacházel šenk. V průběhu 2. poloviny 18. století prodělal dům razantní barokní přestavbu, během které byl dům navýšen o třetí patro a vzniklo také podkroví. Z této přestavby také pocházela rokoková fasáda domu. V roce 1907 byl dům naposledy upravován stavitelem Janem Srbkem, kdy získal dům svou současnou neorokokovo fasádu. V současnosti se tak jedná o třípatrovou zděnou stavbu s barokním štítem, který je krytý neorokokovou bohatě zdobenou fasádou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-tri-stupnu-15546479

Dojmy: Krásný a velmi bohatě zdobený dům.

Mapa

a

Fotografie

×