Malá strana - dům u Glaubiců

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se zde nacházeli dva gotické středověké domy, které byly postaveny ještě před husitskými válkami. První velké renesanční přestavby se dům dočkal v roce 1585 a další se dočkal někdy před rokem 1606, která byla také renesanční. Během některé z těchto přestaveb byly tyto dva domy sloučeny. Kolem roku 1780 byl dům přestavován barokně a následně v roce 1804 byl dům přestavován podle plánů Ignáce Palliardiho v klasicistním slohu. Poslední přestavby, která se dotkla již jen interiéru se dům dočkal v roce 1905 podle plánů architektů Františka Xavera Sandera a Františka Štorcha. Tímto krokem získal dům svou dosavadní podobu. Dům má podobu třípatrové zděné stavby s podloubím a decentně zdobenou fasádou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-glaubicu-16199834

Dojmy: Krásný měšťanský dům, který je součástí zdejšího náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×