Josefov - Pinkasova synagoga

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: V roce 1535 nechal zde vybudovat Aron Mešullam Zalman Horowitz soukromou modlitebnu ve slohu pozdní gotiky s prvky ranné renesance a jeho vnuk rabín Pinkas Horowitz v ní pak založil Pinkasovu školu. Na počátku 17. století bylo přistavěno Judou de Herz jižní křídlo spolu s emporiem žen. Když tuto synagogu zasáhla povodeň v roce 1860, tak byla navýšena podlaha o 1,5 m a synagoga prošla modernizací. Následně v roce 1925 proběhla rekonstrukce synagogy. V 50. letech 20. století byla odstraněna navezená podlaha a byl proveden archeologický průzkum, který objevil soukromé lázně rodu Horowitz. V letech 1954 – 1959 byl interiér synagogy upraven na památník obětí holocaustu, ale již v roce 1968 byl památník uzavřen z důvodu vysoké vlhkosti a pamětní nápisy tím byli poškozeny a následně strženy. V 70. a 80. letech 20. století byla synagoga rekonstruována a následně byl obnoven i pamětní nápisy se seznamem mrtvých, který se zatím vyšplhal na 80 000 obětí. Když v roce 2002 zasáhla prahu velká povodeň tak tato synagoga byla nejhůře poškozenou židovskou památkou. Ihned začali záchranné práce, které byli ukončeny v roce 2003.

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/687/zidovske-muzeum-v-praze-pinkasova-synagoga

Dojmy: Malá synagoga skrytá v uličce, kde proudí hordy turistů, asi jako v celém Josefově.

Mapa

a

Fotografie

×