Hradčany - Losenovský dům

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Původně se na tomto místě nacházela gotická zástavba, která byla na přelomu 16. a 17. století renesančně přestavěna a vznikli tady tak dva renesanční domy. Tyto domy ale byli za třicetileté války poškozeny, a tak na jejich místě byla postavena nová velká budova na konci 17. století v barokním slohu. V letech 1804 – 1805 byla celá budova ale rozdělena na tři nové stavby a to na čp. 80, čp. 82 a tuto budovu čp. 81.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15560597&sequence=1&mode=parametric&indexId=39652%2F1-943&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Jednuduché stavení, které doplňuje tvář této malebné části prahy.

Mapa

a

Fotografie

×