Hradčany - Loreta

Informace

Navštíveno: 21. 1. 2015

Historie: Toto významné barokní poutní místo nebylo postavěno za pár let. Z celého tohoto komplexu budov je nejstarší stavbou replika loretánské svaté chýše, která vznikla v letech 1626 – 1631 podle plánu G. B. Orsima na náklady Benigny Kateřiny z Lobkowicz. Svatá chýše je podle legendy místem kde žila Panna Marie a kde ji archanděl Gabriel zvěstoval příchod Ježíše. Následně byl domek přenesen anděly do italského Loreta u Ancony a stal se význačným poutním místem. Pražská Loreta měla původně na vnější fasádě jen fresky. Pod touto chýší byla také vystavěna hrobka Lobkowiczů. Následně byla kolem roku 1670 chýše obestavěna ambity a ty po roce 1740 navýšil K. I. Dietzenhofer o jedno patro. Mezitím v letech 1722 – 1737 byl do areálu začleněn chrám Narození Páně, který byl vybudován rozšířením kaple sv. Anny. Do věže tohoto chrámu byla instalována v roce 1694 zvonkohra od P. Naumanna, která má 27 zvonků a hraje mariánskou píseň Tisíckrát pozdravujeme Tebe. V 60. a 70. letech pak byla svatá chýše vyzdobena štuky od G. B. Cometa, a tak získala současný vzhled. V 50. a 60. letech 20. století byla vybudována ve zdejším areálu klenotnice, která byla zakomponována do patra ambitu. V této pokladnici je vystavena část Loretánského pokladu. Součástí tohoto pokladu je také Diamantová monstrance, která nese jméno Pražské slunce a vznikla vídeňskými zlatníky podle návrhu J. B. Fischera z Erlachu v letech 1696 – 1699. Tato zlacená stříbrná monstrance je vysoká 89 centimetrů a nese na sobě 6 222 diamantů.

Zdroj: http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/loreta.html

Dojmy: Krásné poklidné místo, kam nedoléhá hluk města. Je zde i krásný velký poklad.

Mapa

a

Fotografie

×