Hradčany - kaple sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Kaple byla postavena v letech 1756 až 1764 pražským stavitelem italského původu Anselmem Martinem Luragem na místě starších budov stavebního úřadu a korunovační kuchyně Karla VI. z roku 1723, později používané jako hlavní strážnice. Dále na tomto místě stála také oktogonální kaple sv. Václava z roku 1644, kterou tako kaple nahradila. Autorem projektu byl Nicolo Pacassi, dvorní architekt Marie Terezie, od níž dostal za úkol přestavět Pražský hrad do barokní, více reprezentativní podoby. Když se Ferdinand V. usídlil po své abdikaci na Pražském hradě, prošla kaple v letech 1852 až 1856 klasicistní úpravou, v jejímž rámci byly do jejího severního průčelí osazeny sochy sv. Petra a Pavla z roku 1854 od Emanuela Maxe, zatím co interiér kaple prošel novobarokní úpravou. V letech 1960 až 1963 byla upravena jako výstavní síň pro umístění Svatovítského pokladu (tzv. Klenotnice), který zde byl instalován v roce 1961 a nacházel se zde do roku 1990. Následně zde byla prodejna správy hradu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad)

Zdroj: http://www.hrady.cz/?OID=6000

Dojmy: Zajímavá jednoduchá kaple, nacházející se na nádvoří Pražského hradu.

Mapa

a

Fotografie

×