Hradčany - kapucínský klášter s kostelem Panny Marie Andělské

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Jedná se o nejstarší kapucínský klášter v Čechách, byl založen již v roce 1600, fundátorem konventu byl generál řádu Vavřinec z Brindisi, který byl později svatořečen [1]. Klášterní konvent byl postupně vybudován v 17. a v první polovině 18. století. Se sousední Pražskou Loretou, kterou zdejší kapucíni spravují, je propojen nadzemní spojovací chodbou. V roce 1757 jej poškodilo pruské dělostřelectvo při bombardování Prahy, což dokládají i zdejší dělové koule. Během druhé světové války za Protektorátu Čechy a Morava zde mělo SS zřízenu věznici. Krátce po válce se sem kapucínští mniši opět navrátili, ale počátkem 50. let byli násilně vystěhování, poté zde sídlila československá kontrarozvědka. Od počátku 90. let 20. století klášter opět slouží svému původnímu účelu. Bratři kapucíni také vykonávají duchovní správu v pražské Loretě v sousedství kláštera. Od jara 2010 se v historickém refektáři kláštera konají pravidelné benefiční večery. V části kláštera jsou ubytováni věřící studenti z pražských vysokých škol.

Součástí kláštera je také kostel Panny Marie Andělské, který byl vystavěn v letech 1600–1602 a rozšířen po roce 1663. Kostel je neorientovaný s chórem s oltářem otočeným k severu. Jedná se o typický kapucínský kostel s prostou fasádou, bez věže, trojúhelníkovým štítem a vstupním dvorkem oddělujícím náměstí od vchodu do kostela. Nad vchodem obraz Panny Marie a svatého Františka z Assisi. Hlavní oltář je vrcholně barokní z roku 1735 a později upravovaný, hlavní obraz od řádového malíře Paolo Piazzy z doby stavby kostela představuje svatého Františka, kterému se zjevuje Kristus, Panna Maria a hrající andělé. Další vybavení je převážně raně barokní z druhé poloviny 17. století. V lodi kostela jsou boční oltáře sv. Felixe a Antonína Paduánského. Blíž vchodu jsou proti sobě kaple Panny Marie a svatého Kříže. V kostele je patinovaná sádrová reliéfní křížová cesta z roku 1960 od Karla Stádníka. Kostel je také známý svým betlémem z 18. století, který obsahuje přes čtyřicet figur v životní velikosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter_kapucínů_(Hradčany)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_Andělské_(Hradčany)

Dojmy: Malebný klášter, který dotváří tvář Loretánského náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×