Hradčany - bývalá kaple Panny Marie

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Původně byla tato kaple postavena na Pohořelci, ale z důvodu výstavby hradeb byla přesunuta na současné místo na příkaz hraběte Ogilviho. Tato kaple byla původně dřevěná, ale následně byla roku 1735 barokně přestavěna na kamennou kapli podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V letech 1757 – 1761 byla u kaple vystavěna nová kaple podle plánu Ignáce Palliardiho a starší kaple přestala být používána k církevním obřadům a byla využívána jako skladiště. Starší kaple byla postupně přestavěna na obytný dům a novější kaple byla roku 1789 odsvěcena a v roce 1791 zbořena. Starší kaple pak byla po roce 1890 rozšířena a následně v 90. letech 20. století upravena, čímž z původní kaple zbylo jen několik fragmentů v půdorysu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15627337&sequence=1&mode=parametric&indexId=40392%2F1-1418&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://www.atlasceska.cz/pamatky/kaple-panny-marie-byvala-20740

Dojmy: Ze přední strany dům vypadá obyčejně, ale ze zadní strany lze rozpoznat zbytky obrysu kaple.

Mapa

a

Fotografie

×