Hradčany - Císařský špitál sv. Antonína

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Zástavba v této oblasti je doložena již v 9. století našeho letopočtu, z této doby se zachovalo v severovýchodním nároží zdivo z kamenné stavby. V roce 1374 založil na tomto místě arcibiskup Jan Očko z Vlašimi špitál, který byl zasvěcen sv. Antonínu. V průběhu Husitských válek nejsou o tomto špitále žádné přesné písemné poznámky, některé prameny uvádějí že zanikl, jiné naopak uvádějí že existoval i v roce 1486. Na konci 15. století je ale uváděn jako pustý a následně v roce 1541 jej postihl velký požár, který spálil většinu Hradčan s Malou stranou. V témže roce zakoupil areál Šimon Černý z Dehenic a následně zde byl v roce 1547 císařem Ferdinandem I. obnoven špitál. Již v roce 1548 započala velká renesanční přestavba tohoto špitálu. Bohužel již v roce 1648 poškodili tento špitál Švédové. Po této pohromě byl špitál obnoven, ale i tak pomalu chátral. V roce 1732 byl vydán císařský dekret, který podnítil radikální přestavbu a opravu tohoto areálu. Zakázka byla přiřčena Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi, který navrhla pro něj typickou vrcholně barokní přestavbu, která probíhala v letech 1733 – 1738. Již 10 let poté v roce 1748 byl špitál uzavřen a areál předán dělostřeleckému vojsku, který zde sídlil až do 1. světové války. Následně získala tento areál správa hradu, pro kterou byl upraven a slouží jí do dnešních dnů.

Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=5973&PARAM=11&tid=17873&pos=800

Dojmy: Pěkný barokní areál, který je ukryt od pohledů mnoha turistů.

Mapa

a

Fotografie

×