Bubeneč - PP Pecka

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Přírodní památka Pecka, ev. č. 1212, představuje malý kopec nacházející se v blízkosti bývalé železniční stanice Praha-Bubeneč u přírodní památky Královská obora. Důvodem pro vyhlášení přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil šáreckého a dobrotivského souvrství, opěrný profil ke stratotypu llanvirn-dobrotiv (ordovik) v ČR. Přírodní památky byla vyhlášena dne 1. září 1988 o celkové rozloze 1.89 ha. Původní teplomilná vegetace byla většinou zničena výsadbou akátu, který je v souladu s plánem péče odstraňován, a dochovala se pouze na malé jihovýchodní stráni. Ze vzácnějších druhů rostlin zde roste kavyl Ivanův a chlupáček chocholičnatý (Hieracium cymosum). Co se týká fauny, tak na území přírodní památky pro jeho silné narušení lidskou činností žijí jen běžné druhy zvířat, především hmyzu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pecka_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Malebná přírodní památka, která je chráněný kvůli geologickému profilu odkrytému při stavbě sousední dráhy v roce 1850.

Mapa

a

Fotografie

×