Volevčice

Informace

Městský erb:

volevice_mo_znak_48346057762_o

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Volevčice (německy Wolepschitz) jsou obec, nacházející se asi 9 km vzdušnou čarou jihovýchodně od Mostu. Nedaleko současné obce vznikla v polovině 13. století, během zdejší zemědělské kolonizace malá osada neznámého jména, která ale byla poblíž bažinatého údolí, které bylo součástí srpeninských močálů. Díky tomuto tato vesnice byla několikrát zatopena, a tak byla nakonec tato vesnice opuštěna, otázkou ale zůstává, jestli nemá tato osada něco společného z touto vesnicí, jelikož první písemná zmínka pochází z roku 1333, kdy vesnici vlastnili Luthold, Ratzko a Ahna, kteří společně tuto vesnici, jako své dědictví prodali tohoto roku Oseckému klášteru. Další zmínka pak pochází z roku 1425, kdy zdejší vesnice platila přes správce Heinricha von Maltitz saskému vévodovi čtyři kopy míšeňských grošů. V 2. polovině 15. století docházelo k postupnému rozprodávání klášterních držav, a tak někdy za opata Balthasara mezi lety 1563 – 1579. Není známo kdy přesně byli prodány, jisté je že již v roce 1613, patřili Volevčice spolu s nedalekým Bečovem a Zaječicemi do panství Viléma z Lobkovic, který je připojil ke svému Bílinskému panství, kde byli v letech 1628 – 1634. Po smrti Viléma z Lobkovic, získala tyto vesnice jeho vdova Anna Marie, která Volevčice připojila roku 1650 k panství Bečov. Anna Marie si vzala v roce 1652 hraběte Jana z Rottalu, ale nedlouho poté, již v roce 1656 zemřela. Volavčice ale byli velmi zadlužené, a tak je Jan podstoupil Kryštofovi Ferdinandovi z Lobkovic a Volevčice se tak opět připojili k panství Bílina. Třicetiletá válka se této vesnice moc nedotkla, jelikož po jejím skončení je uváděno že ze 17-ti chalup jsou prázdné jen 2. Zdejší vesnice se živila hlavně zemědělstvím a svou farou spadala tato vesnice pod Bečovský kostel sv. Jiljí. V roce 1848 se tato vesnice ostamostatnila, ale již v roce 1869 se stala osadou obce Bečov. V témže roce je zde uváděno celkem 187 obyvatel žijících ve 33 domech. Pod obec Bečov spadali Volavčice až do začátku 20. století, pak se opět osamostatnili. V roce 1930 je zde uváděno 262 obyvatel, pak ale přišla 2. světová válka a po ní následovaný odsun německého obyvatelstva a dosídlení nového obyvatelstva ze vnitrozemí, což mělo za následek pokles obyvatel, který byl v roce 1950 zaznamenán na počtu 192 a následně již jen klesal. V roce 1950 byla tato obec připojena k obci Polerady, ale již v roce 1971 se opět osamostatnila. Dle sčítání lidu z roku 2011 zde v této době žilo jen 89 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Volevčice_(okres_Most)

Zdroj: http://www.volevcice.cz/historie/

Dojmy: Maličká vesnička, která má co nabídnout.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5375
IMG_5365
IMG_5389
IMG_5356