Vtelno - kostel Povýšení sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Vtelno mělo statut farní obce. Do zdejší farnosti, inkorporované cisterciáckému klášteru v Oseku u Duchcova, patřily vsi Chanov, Rudolice nad Bílinou, Skyřice, Stránce a Velebudice. První písemná zmínka o farním kostele pochází z roku 1377. Dnes ovšem není možné přesně určit, kdy a na jakém místě první kostel stál. Snad se nacházel v místě dnešní farské zahrady. Kostel i přilehlá fara v roce 1710 vyhořeli. Kostel však nebyl požárem poničen zcela, protože v novém kostele se používaly zvony ze starého kostela. Ve starém kostele se před třicetiletou válkou konaly protestantské bohoslužby. Nový Vtelenský kostel v barokním slohu nechal vybudovat opat Jeroným Besnecker a je dílem italského stavitele sídlícího v Litoměřicích Octavia Broggia, který jej postavil během krátké doby v letech 1736-1738. Jednou z nejstarších částí tohoto kostela je křtitelnice, která pochází z doby kolem roku 1700, barokní kazatelna je pak z roku 1764. Zbytek vybavení je pak převážně rokokový a pochází od sochaře Františka Rottera z lez 1765 – 1766. Na kůru se pak nachází cenné klasicistní varhany, které vytvořil v roce 1843 František Feller z Libouchce. Zdejší farnost fungovala až do roku 1966, kdy odešel poslední vtelenský farář Michael Raab do německého Budyšína a fara zůstala neobsazena. Po roce 1990 dojížděl do Vtelna sloužit bohoslužby P. Jan Netík.

Zdroj: https://www.imostecko.cz/pamatky-mostecka/areal-kostela-povyseni-sv-krize-ve-vtelne/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Povýšení_svatého_Kříže_(Vtelno)

Zdroj: http://www.farnost-most.cz/clanek/vtelno-kostel-povyseni-sv-krize/

Dojmy: Zajímavý a jednoduchý barokní kostel, který díky tomu že je na kopci, je dominantou obce.

Mapa

a

Fotografie

×